فرنيافرنيا، تا این لحظه: 10 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره
وبلاگ فرشته كوچولووبلاگ فرشته كوچولو، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 29 روز سن داره

فرشته کوچولو

خلاقيت فرنيا

يك روز يك نمايشگاه رفته بودم كه غرفه خلاقيت داشت يك خط روي كاغذ ميكشيدند و ميخواستند بچه كاملش كنه يك روز ياد اين كار افتادم و نشستم يك كاغذ به فرنيا دادم و يكي خودم برداشتم روي برگه يك خط ميكشيديم و برگه را با هم عوض ميكرديم تا با ان خط نقاشي بكشيم اين برگه فرنياست خطهاي قرمز را من كشيدم و فرنيا كامل كرده و مثلا حدس زده منظورم من از ان خط چي بوده اول خطم خيلي بزرگ بود و كل برگه را فرنيا يك نقاشي كشيد بعد ياد گرفتم خطهام را كوچيك بكشم ...
27 ارديبهشت 1394

ادامه ارديبهشت پر گشت و گذار

خوب 11 ارديبهشت هم رفتيم كاشان البته خاله مامان پارسا سينا هم از اصفهان امدند و انجا با هم بوديم اول راه به سمت كاشان كه ايستاديم صبحانه بخوريم و فرنيا خانم كلي بهانه گرفت سرجاي نشستن بلاخره نشست و صبحانه خورد بعد ميگه ميدوني چرا هي دور سفره ميچرخيدم و بهانه اوردم ميگم چرا؟ ميگه ميخواستم شما و بابايي كنار هم بشينيد يادت اول ازدواجتون بيفتيد - چون هروقت ما راه ميافتيم فرنيا خوابه مجبورم وسط راه موهاش را شانه كنم بعد از كلي گشت و گذار در قمصر و ديدن گلابگيري رفتيم براي نهار بعد از نهار خواستيم بريم حمام فين كه اينقدر ترافيك بود كه پشيمان شديم و با خاله خداحافظي كرديم و انها...
27 ارديبهشت 1394

ارديبهشت بسيار پر گشت و گذار

سلام به همگي ميدونم خيلي وقته نيومدم اما همش بخاطر گشت  و گذار زياد بود كه خوب الان به تفصيل عكس ميگذارم خوب اولين جمعه ارديبهشت رفتيم خانه عزيز اما توي راه اول رفتيم پارك چيتگر و باغ پرندگان شهر چهارباغ   اول با يك تاپ و شلوارك اماده شد براي  پارك هر چي گفتيم سرده قبول نكرد بعد يكخورده كه نشست اينطوري شد تيشرت بابايي را پوشيد و صبحانه خورد بعد رفتيم باغ پرندگان بيشترش مرغ و خروس بود و در واقع يك ساختمان بزرگ چندطبقه بود و فقط حياطش قشنگ بود اما طبقاتش بو ميداد رنگ هم زده بودند ديگه وحشتناك بود نتونستيم زياد طبقات بالا را بگرديم از بوي زياد بخصوص كه يك طبقه را رفتيم همش مرغ  و خروس بود ...
27 ارديبهشت 1394

فرنيا با لباس مامان

امروز امدم تنها يك عذر خواهي كنم از دوستاني كه كامنت گذاشته بودندو من فقط تاييد كردم اخه كمي مشغولم ميخواستم صبر كنم تا سرفرصت كامنتها را پاسخ بدم و بعد تاييد كنم اما چون ديدم خيلي طول كشيده امروز فقط تاييد كردم و براي اينكه هيچ مطلبي بدون فرنيا نباشه اين هم دوتا عكس از فرنيا با لباس مامانش ...
21 ارديبهشت 1394
1