فرنيافرنيا، تا این لحظه: 10 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره
وبلاگ فرشته كوچولووبلاگ فرشته كوچولو، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 29 روز سن داره

فرشته کوچولو

دو تا عكس با يك توضيح كوچولو

اينجا رفته بوديم اصفهان خانه خاله ماماني و پسرخاله ها سرت كلاه گذاشتند اما از يك عروسك كلاهبرداري كردند گل مامان مي بيني دوست داري بايستي و تختت بهترين و امن ترين جا براي ايستادن گل خانمي است ...
31 خرداد 1390

غذاهايي كه ميخوري

گل مامان سلام امروز ميخوام از چيزهايي كه جديدا شروع به خوردنشون كردي بگم زرده تخم مرغ- سيب- موز- شيربرنج(تا حالا فرني مي خوردي)امروز هم كه برم برات اب سيب ميگيرم تا ببينم دوست داري يا نه راستي ديشب ماست را هم براي اولين بار يك قاشق بهت داديم ماست كمي ترش بود قيافه ات حسابي بهم مي پيچيد ولي خيلي خوشت امد و باز هم ميخواستي ديشب مامان بزرگ ميگفت برات برنج بپزم يك روز با گوشت گوساله يك روز با گوشت گوسفند سوپت را هم با مرغ درست كنم واي مامان كاراش داره زياد ميشه ديروز كه مامان داشت نهار ميخورد تو هم نگاه ميكردي و اِ اِ مي گفتي و ميخواستي وقتي هم مامان تندتند غذاش راخورد كه تو ديگه نبيني و دلت نخواد بشقاب را مي كشيدي كه يعني به من ه...
30 خرداد 1390

چند روزه گذشته

دخترم مامان سلام باز هم امدم برات بنويسم از چند روز گذشته اول اينكه سه شنبه مامان مريض بود و جنابعالي مثل اينكه فهميده بودي مامان خانه است توي مهد اينقدر گريه كردي تا مربي مهد زنگ زد و گفت بريم از مهد بياريمت خانه وقتي امدي مي خنديدي و بازي  ميكردي هيچ خبري از گريه هم نبود!!! 5شنبه هم رفتيم پارك و تو از سرسبزي انجا خوشت امده بود و حسابي حرف ميزدي و شلوغ ميكردي جوري كه توجه همه را بخودت جلب ميكردي و هركسي رد مي شد عكس العملي به كارها و حرفات نشان ميداد اما جمعه كه رفتيم تولد.تولد توي يك خانه بازي بود اينقدر توي بغل مامان شيطوني كردي كه همه دوستان دلشون براي ماماني سوخت البته اگر ميبردمت قسمت بازي كه خوب بودي اما مامان باي...
28 خرداد 1390

بدون عنوان

فرنيا مامان ديروز خيلي مامان را اذيت كردي با اينكه برديمت بيرون و هم كارهامون را انجام داديم هم تفريحي براي تو بود اما تا امدي خانه همش اذيت ميكردي بابايي هم چشمش درد ميكرد و نمي تونست كمك ماماني كنه ديروز ماماني رفت دكتر دختر گلي را هم باهاش برد توي مطب اينقدر خنديدي و حرف زدي كه همه دوستت داشتند و به مامان گفتند رفتي خانه حتما براي اين دختر خانمت اسفند دود كن خانم خوشگله مامان حالا ديگه بايد روزي 3وعده غذا بخوره اما از بس فقط ميخواي يكي پيشت بشينه و   باهات بازي كنه اجازه نميدي مامان واست غذا بپزه و همش شام نداري انوقت  فقط شير مامان ميخوري و چون گرسنه مي ماني تا صبح چند بار بيدار ميشي هي شير م...
23 خرداد 1390

كار جديد ياد گرفتي

عزيز دل مامان سلام فكر كنم قشنگم توي مهد هنوز خواب باشي چون هنوز 8 نشده اما مامان اداره است و ميخواد كارش رو شروع كنه و اول كمي از خانم گلي مي نويسه دختر من ديگه حسابي توي نشستن مهارت پيدا كرده و بدون كمك ماماني ميشينه ولي كار جديد ديروزش: عسل مامان باي باي ميكنه آفرين ناز دخترم  ديروز كه بابايي ميخواست بره بيرون جواب ازمايشها را بگيره وقتي برات دست تكان داد و خداحافظي كرد تو نانازي هم براش دست تكان دادي و باي باي كردي دوست دارم گل مامان ديروز عكسي را هم كه چند روز پيش در مهد ازتون گرفته بودند تحويل دادند مثل هميشه ناز و قشنگ بودي و وقتي مربي مهد تو را به مامان ميداد گفت مي خواستي بخوابي كه مامان رسيده واسه همين تا ...
22 خرداد 1390

خدا را شكر عسلم خوب شد

سلام دختر نازم دوباره چند روزي تاخير در نوشتن ايجاد شد كه ان هم بخاطر مريضي تو گلم بود كه مامان اصلا حوصله هيچ كاري را نداشت اما حالا تو گلم خوب شدي و مامان حسابي سرحال است و ميتونه از همه چيز بنويسه  از 3روز تب شديد خانم گلم كه باعث شده بود حسابي  بيحال باشي و از خنده هات خبري نبود مامان تا صبح كنارت بيدار بود و پاشويه ات ميكرد دكتر مي گفت فقط يك تب ويروسي است كه براي اطمينان ازمايش هم داد مامان وقتي داشتند ازت خون ميگرفتند خيلي سعي ميكرد اشكش سرازير نشه اما وقتي صداي گريه ات امد ديگه مامان طاقتش تمام شد و تمام چيزهايي كه واسه جلوگيري از ريختن اشكهاش بخودش مي گفت يادش رفت عزيز مامان خيلي سخت بود تو گريه كني و مامان نتونه ...
21 خرداد 1390