.: فرنيا تا این لحظه ، 7 سال و 5 روز سن دارد :.
.: وبلاگ فرشته كوچولو تا این لحظه ، 6 سال و 5 ماه و 28 روز سن دارد :.