.: فرنيا تا این لحظه ، 6 سال و 10 ماه و 8 روز سن دارد :.
.: وبلاگ فرشته كوچولو تا این لحظه ، 6 سال و 4 ماه و 1 روز سن دارد :.