فرنيافرنيا، تا این لحظه: 10 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره
وبلاگ فرشته كوچولووبلاگ فرشته كوچولو، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 29 روز سن داره

فرشته کوچولو

اولين پست سال 96

سلام دختر عزيزم بسلامتي سال جديد هم اومد و من هم برگشتم سركار امسال تا 9 اهواز بوديم و پنج شنبه 10 هم در برگشت يك شب اصفهان خانه خاله مونديم و صبح به طرف تهران راه افتاديم و نهايتا ساعت 7.30عصر روز 11 فروردين به خانه رسيديم و باز هم مثل قبل هنوز عكسهاي دوربين را خالي نكردم و عكسهايي كه توي گوشي دارم را ميگذارم اولين عكس مربوط به روز رفتن به اهواز است يعني جمعه 27 اسفند ماه يك روز رفتيم آبادان خرمشهر   يك روز هم شوشتر خانه دايي      اهواز گردي با بابايي و سينا         5فروردين عروسي پسر خاله من بود و فرنيا خانم كلي كيف كر...
16 فروردين 1396
1