فرنيافرنيا، تا این لحظه: 10 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره
وبلاگ فرشته كوچولووبلاگ فرشته كوچولو، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 29 روز سن داره

فرشته کوچولو

زندگي با فرنيا

يك شب شام نخورد يعني هله هوله خورد و ديگه اشتهاش به شام نكشيد خلاصه كه ساعت 4صبح از خواب بيدار شده ميگه ماماني گرسنه امه شكمم باهام حرف ميزنه اما نميفهمم چي ميگه؟ بعد خانم طلا  صداهاي نامفهومي را بيان ميكنه و ميگه مامان اينجوري شكمم حرف ميزنه اين عكس فرنيا با لباسهايي كه هديه هاي خاله بزرگه و خاله مامان پارسا سينا(اين اسمي است كه فرنيا به خاله وسطي داده )دادن لباس را خاله بزرگه داده و شلوار را خاله مامان پارسا سينا ديشب رفتيم بيرون توي ماشين اداي اردك در مياورد و كواك كواك ميكرد به من هم گفت تو هم مامان اردكه اي يكدفعه بابايي هم شروع به كواك كواك كرد فرنيا با اعتراض گفت بابا تو نگو بابايي گفت: اخه من هم بابا اردكه...
12 آذر 1392

عكسهاي آتليه سه سالگي

روز 25آبان ماه رفتيم آتليه اول از همه بگم كه من از 6ماهگي تا تقريبا 2سالگي فرنيا ميرفتم آتليه سها و خيلي راضي بودم بعدش دوتا از عكاساشون يك آتليه جدا براي خودشون برپا كردند و چون نزديك ما بود ميرفتيم انجا تا اينكه واسه سه سالگي فرنيا فهميديم اين آتليه هم رفته سمت ميرداماد و از ما دور شده نتيجه اينكه دربدر دنبال يك آتليه خوب ميگشتيم اما جايي پيدا نكرديم و دوباره رفتيم سراغ همان آتليه سها اما ايندفعه واقعا ازشون ناراضي شديم و ديگه نه تنها خودمان نميريم كه بهركسي كه ميشناسيم ميگيم ديگه انجا كيفيت قبل را نداره اما بهرحال 9تا عكس انتخاب كرديم و اين هم عكسهاي فرنيا و يك عكس خانوادگي ...
6 آذر 1392
1