فرنيافرنيا، تا این لحظه: 10 سال و 10 ماه و 6 روز سن داره
وبلاگ فرشته كوچولووبلاگ فرشته كوچولو، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 29 روز سن داره

فرشته کوچولو

عكسهاي خانه بازي

سلام طلا خانم اين هم عكسهايي كه قولش را ديروز دادم بماند كه شما ديشب با ديدن عكسها و فيلمي كه ازت گرفته بوديم ساعت 10شب ياد بازي افتادي و با گريه ميخواستي باز ببريمت انجا همش ميگفتي توپ يعني استخر توپ را خيلي پسنديده بودي حيف كه خانه ما جا نداره وگرنه حتما از اين خانه ها واست ميخريدم خيلي دوست داشتي بري توي خانه و كنار پنجره بشيني و از توي خانه بيرون را نگاه كني اينقدر واست جالب بود كه در و پنجره خانه باز و بسته ميشد اين هم همان ماشين است كه گفتم دوستش داشتي با اينكه عكسش تار است اما خواستم  عكسي از ماشين بازيت يادگاري داشته باشي انشالله ايندفعه كه بريم خريد بازم ميبريمت اينجا بازي كني عزيزم به چي ن...
27 ارديبهشت 1391

18ماهگيت مبارك

دختر قشنگم ديشب به مناسبت 18ماهگيت برديمت خانه بازي شهروند بوستان (به پيشنهاد بابايي) و چه لذتي بردي كه قابل وصف نيست خيلي خوب بازي ميكردي و اصلا به وجود من نيازي نبود اما ماماني ميترسيد بخوري زمين يا بچه ها هلت بدن واسه همين همراهت امدم مداوم بين وسائل بازي مي چرخيدي و همه را امتحان ميكردي و همش ميخواستي با بچه ها بازي كني فقط دوتا از بازيها را از همه بيشتر پسنديدي استخر توپ و يك ماشين بود كه ريل ساده اي داشت اول خودم گذاشتمت توي استخر توپ و تو كمي ترسيدي اما بعد كمي بازيهاي دگه دوباره خواستي بري  انجا و اين بار از پله ها رفتي بالا و از سرسره رفتي توي استخر و اين اوج لذت بود برات خيلي كيف كردي و توي توپها ر...
26 ارديبهشت 1391

حرف زدن

عزيزم ديگه حسابي حرف ميزني و شروع كردي به جمله گفتن جمله كه نه و لي كلمات را براي رساندن منظورت چندتايي ميگي مثلا بيا جوراب انجا يعني اين جوراب را بگير بگذار انجا يا ديشب ميگفتي لاپو لالا تخت يعني لاك پشت توي تخت بخوابه چخ بابا يعني با بابايي بريد چرخ سواري خلاصه كه مامان و بابا را هر روز با كلمات جديد ذوق زده ميكني فقط يكي به من بگه دبي و فرشته چه شباهتي به هم دارند كه وقتي از گل خانم ميپرسيم اسم مامانت چيه ميگه دبي هر اسمي را بلاخره يكجوري ميگي كه شباهتي به خود كلمه داشته باشه اما اين يك كلمه شده علامت سوال واسه ماماني امروز موعد واكسن زدنت است اما هنوز تصميم نگرفتم كجا ببرمت اخه مركز بهداشتي كه نزديك خانه بود تعطيل شده و بيشتر ...
25 ارديبهشت 1391

ابشار تهران

جمعه رفتيم ابشار تهران و شما حسابي بازي كردي و موقع برگشت به محض سوار شدن به ماشين خوابت برد خوب بعد از اينهمه بازي حق هم داشتي خسته باشي عكسهاشو ببين خيلي خوشحالم كه اجتماعي هستي و بازي با بچه ها را بيشتر از تنهايي بازي كردن دوست داري حتي اگه بچه ها جا بهت ندن اينجا هم كه زود دوست پسر پيدا كردي فكر كنم منتظر بودي يك گارسون بياد ازتون سفارش بستني بگيره با پسرها خيلي بهتر ارتباط برقرار ميكني نميدونم چرا اينجا هم ديگه از توي خانه ماندن خسته شده بودي و داشتي از پنچره ميامدي بيرون بابايي كلي ازت عكس ميگيره اما جنابعالي افتخار نميديد با بابايي عكس بگيري بلاخره بابا موفق شد اين بازي ر...
25 ارديبهشت 1391

كمي تعريف

سلام گل مامان بعد از يك عالمه عكس يك كوچولو هم ازت تعريف كنم اول از همه اينكه 4تا دندان نيش با هم ديگه سروكله شان توي دهن قشنگت پيدا شده روي لثه ات 4تا نقطه سفيد خودنمايي ميكنه وبعد... هنر جديد شما حرف زدن است خيلي چيزها ميگي كه خيليهاش هم مامان نميفمه چه معني ميده اما بلاخره با هر زحمتي هست منظورت را به مامان ميفهموني اما بامزه ترين كلمه مامانو است كه به مامان بزرگ ميگي بابابزرگ را جوري ميگي كه هركسي ميفهمه چي ميگي اما مامان بزرگ را خودت تبديل كردي به مامانو جمعه كه رفته بوديم خانه عزيز دختر عمه بردت توي حياط و گفت اين درخت البالو است اين گيلاس و اين هم گردو است و خانم خانماي مامان بترتيب اسم درختها را اينجوري ميگفت ابالو، ايلاس و...
11 ارديبهشت 1391

يك عالمه عكس

سلام ديروز بابابزرگ و مامان بزرگ امدن خانه ما و براي اينكه بابا بزرگ كار كامپيوتري داشت لب تاب را روشن كردم و از فرصت استفاده كردم و يك دروبين تكاني انجام دادم و نتيجه اينكه چون عكسها زياد است عكسها را در ادامه مطلب ببينيد فرنيا خانم مدتي است مهندس شده و خودشان اقدام به دستكاري تلويزيون مينمايند تا بتونند سي دي تماشا كنند نتيجه علاقه به تاب بازي بابايي چشماش را ليزيك كرد و 1-2روزي مجبور بوديم در تاريكي باشيم اين فرنيا اين هم اتاق تاريك و ذوق زدگي از فلاش دوربين هنر نمايي با صندلي اخه نشستن روي صندلي تكرار شده اينجوري جديدتر است بالاي تخت مامان و بابا جزيي از عروسك ها شده انصافا عروسك قشنگي هم هست عكسهاي م...
10 ارديبهشت 1391

مشكلات حرف زدن

سلام امروز امدم از مامانم شكايت كنم اين مامان اصلا حرفهاي منو نميفهمه بايد يك كلمه را صدبار بگم بلاخره هم با اشاره به ان چيز مامان متوجه ميشه من چي ميگم مامان ميگه خوب بلد نيستي حرف بزني اما تقصير من نيست خوب كلمه ها خيلي به هم شبيه هستند شما قضاوت كنيد تقصير منه كه پاشو و پتو وقتي من تلفظ ميكنم مثل هم ميشه  ديروز هر چي ميگم بابايي پاتو بابايي بهم پتو ميده من هم گريه كردم و دست بابايي را گرفتم گفتم پاتو تا بلاخره بابايي فهميد من چي ميگم يا مثلا ديروز رفتم مغازه به مامان ميگم بنني هي ميگه چي ميخواي بلاخره شانس اوردم كه روي يخچال مغازه عكس بنني بود رفتم به شكل بنني اشاره كردم تا مامان فهميد چي ميخوام (بستني) و...
2 ارديبهشت 1391
1